Willen

Met willen proberen we een situatie te veranderen en het naar onze hand te zetten. Bij willen gaat het niet om hóe je het doet maar wát je doet. Dat wil zeggen dat het bij willen altijd gaat om het bereiken van een doel of een resultaat. Wanneer bij het beoefenen van een sport het winnen belangrijker is dan het spel, kun je spreken van willen. Zo proberen we ook in het dagelijkse leven onze onzekerheden, angsten en schuldgevoelens te overwinnen. Hierbij activeren we onze wil in een poging de innerlijke belemmeringen die ons in de weg staan, in het vinden van geluk, te overwinnen. Onder het motto van: ‘waar een wil is, is een weg’ trachten we ons te bevrijden van onze kwetsbaarheden. Helaas zonder succes, want de wil heeft wel invloed op wat we doen en presteren, maar kan ons innerlijk niet beinvloeden. Met willen kun je jezelf niet veranderen. Willen is net eender als het aantrekken van mooie nieuwe kleren. Je ziet er wat aantrekkelijker uit, maar je wordt er geen ander mens door. Je kunt je gevoelens, niet door een bewuste actie veranderen, maar je kunt ze er wel mee onderdrukken. Maar het onderdrukken van een gevoel betekent nog niet dat het daarmee verdwijnt. Het verdwijnt alleen dieper in het onderbewuste. Alleen als je volledig kunt aanvaarden dat je geen vrije wil hebt, ligt daar je vrijheid.Als ik minder wil, gebeurt er meer. Als ik niets wil, gebeurt alles

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

Share This: