Willen & Zijn

Het leven bestaat dankzij de tegenstelling Willen & Zijn. Zijn is je ware aard. Daar hoef je niets voor te doen, het is er al. Willen betekent dat het er nog niet is. Met willen moet het nog gebeuren. Als je iets wilt kan er iets gebeuren. Wil je  niets dan gebeurt er ook niets. Maar alles wat nog staat te gebeuren heeft niets met je ware aard te maken. Want willen speelt zich af aan de buitenkant. Al datgene wat je bezit is het resultaat van willen.  Alles wat je hebt, doet of kunt heeft niets te maken met wie je bent. Of het nu geld is, kennis of gezag, je hebt het, maar je bent het niet. Met willen kun je kiezen, je kunt iets willen of je kunt het laten, beide zijn het gevolg van willen. Maar je ware aard kun je niet kiezen, dat ben je al. Aangezien ademen leven is, geld hier ook de tegenstelling willen en zijn. De inademing is willen en de uitademing vertegenwoordigt zijn.  Zij vloeien moeiteloos in elkaar over. Hoewel ademhalen dus een natuurlijke onwillekeurige lichamelijke activiteit is van willen en zijn, zijn we vaak geneigd de adem ongemerkt te beheersen, te controleren en te manipuleren. Hoewel dit onbewust is, doen we het. We kunnen de adem niet laten zijn, willen is onze tweede natuur geworden. Hiermee blokkeren we de natuurlijke stroom van onze gevoelens die tot uitdrukking komen in bewegingen en reacties. Bevrijdend Ademwerk is er op gericht het zijn te vergroten door zich te ‘ontdoen’ van het willen dat de stroom blokkeert.Welzijn heeft niets te maken met de inhoud waaruit je leven bestaat, maar berust op de wijze waarop je met de inhoud omgaat

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: