Bestaat er een vrije wil?

Een vrije wil bestaat die?Het is een van de meest interessante  vraagstukken. Is ons gedrag iets wat we bewust kiezen of wordt het onbewust bepaald door vroegere ervaringen? Bezitten wij het vermogen richting te geven aan ons leven op een door onszelf gekozen wijze? Ook al is het misschien niet prettig te beseffen, maar het antwoord is wat mij betreft nee. Als de lezer nu denkt  wel degelijk een vrije wil te hebben, dan zou ik zeggen: waarom maak je er dan niet volledig gebruik van? We beschikken niet over een bewuste wil waarmee we ons gedrag en de richting die we opgaan in ons leven kunnen sturen. Natuurlijk kunnen we binnen bepaalde grenzen bewust kiezen. Zolang we maar volledig bewust zijn en toerekeningsvatbaar, kiezen we dagelijks vele malen vrijwillig om betrekkelijk eenvoudige kleine dingen te doen of te laten. Maar in feite beslissen onbewuste drijfveren uit ons verleden onze handelswijze en de koers in ons leven. Ook in het verleden hebben wij niet voor dit gedrag gekozen, het was eerder noodzaak, het was noodzakelijk uit zelfbehoud. Uiteindelijk maken we nu nog steeds dezelfde keuze, omdat degene die kiest ook dezelfde is gebleven. We hebben ons gereduceerd tot robotten die hun voorgeprogrammeerde activiteiten automatisch als een computer uitvoeren.Hebben wij een vrije wil in het laten van dát wat we zouden willen doen

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: