Wilskracht

Wilskracht is het menselijke vermogen bewust te streven naar iets. Er zit dus een verlangen in. Willen is iets doen, tot op zekere hoogte is dat geen probleem. Wilskracht kan een extra kracht zijn die het lichaam staande houdt, als het gevoel niet tegen die taak is opgewassen. Het is dus niet altijd een negatieve kracht. De wil probeert controle te houden over willekeurige veranderingen in ons leven. Door deze controle kan het een bepaald gedrag in werking stellen die tegen het directe gevoel van het lichaam ingaat. Onder een dominante wil kan het hele lichaam gebukt gaan. De menselijke wil heeft echter geen enkele invloed op onbewuste processen zoals die zich voordoen bij Bevrijdend Ademwerk. Zo kunnen we het opgeven van een verdedigende houding niet bereiken met wilskracht. Daar is juist overgave voor nodig aan het spontane proces van de ademhaling. Verdedigen is een doen, een handeling van de wil, terwijl overgave betekent ophouden te doen, zodat de levensenergie weer kan stromen. Hoewel een verdedigingssysteem zich oorspronkelijk ontwikkelde als een overlevingsstrategie vormt het nu een belemmering om het leven werkelijk ten volle te leven. Het komt voort uit angst om te leven en is tot stand gebracht door de wil, zij het onbewust. Omdat het onbewust is weten we niet dat we het doen. Met Bevrijdend Ademwerk worden we ons bewust dat we onbewust iets doen als verdediging om voluit te leven.Wie in volle overgave kan zeggen: Niet mijn wil, maar uw wil geschiede is door wijsheid aangeraakt

Willem J Overvliet St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: