Wilhelm Reich

Reich is ongetwijfeld de meest vooruitziende denker van de twintigste eeuw, een man wiens hele leven in het teken stond van de relatie tussen lichaam en vrijheid. Reich was de eigenzinnigste, briljantste en meest ambitieuze leerling van Freud, maar zag geen heil in de psychoanalyse. Vandaar dat hij aandacht ging besteden aan de relatie tussen het lichaam en geest. Hiermee was hij eigenlijk zijn tijd ver vooruit. Reich kende net als zijn leermeester Freud grote betekenis toe aan seksualiteit en met name aan de levensenergie die daaraan ten grondslag ligt. Hij ontdekte dat een onbelemmerde doorstroming van deze levensenergie van doorslaggevend belang is voor het psychisch en lichamelijk welzijn van de mens. Als deze energie tijdens de ontwikkeling van een mens is onderbroken, bijvoorbeeld door pijnlijke gebeurtenissen in de beginjaren van zijn leven, ontstaan er blokkades. Hij noemde dat lichaamspantsers.

Deze pantsers kun je zien als een soort van lichamelijke en emotionele insnoeringen, door Reich segmenten genoemd, die je natuurlijke flexibiliteit, ademhaling en spontaniteit blokkeren. Hij kwam tot de ontdekking dat ingrijpende gebeurtenissen tijdens iemands jeugd aanleiding kunnen geven tot een bepaald lichaamspantser en een daarbij behorende psychische gesteldheid. Dit bracht Reich op het concept van de vijf karakterstructuren. Deze karakterstructuren dienen als een soort van verdedigingsmechanisme rond bepaalde fasen in de vroege jeugd. Hoewel het uiteraard prototypen zijn worden ze veelvuldig gebruikt door lichaamsgerichte therapeuten om een bepaalde diagnose te stellen en van daaruit te werken met een client. Maar dat geldt niet alleen voor de karakterstructuren. Bijna alle hedendaagse vormen van lichaamsgerichte therapie borduren verder op de bevindingen van Reich. Een bijzondere man met grootse ideeen en een uitzonderlijke moed en mededogen. Een van mijn grote voorbeelden en inspirators. Als bewonderaar en therapeut werk ik inmiddels ruim 45 jaar met zijn gedachtegoed.

Wilhelm Reich
https://www.ademwerkopleidingen.nl

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact


Share This: