Weer tot leven komen

Nu je groter, sterker en minder kwetsbaar bent, krijg je de kans je pantsering te doorbreken en je onderdrukte gevoelens op een veilige manier te verwerken. Waarna je in een veilige omgeving ( b.v in een sessie), jezelf  volledig kunt overgeven aan de spontane en onwillekeurige bewegingen van het lichaam die deel uitmaken van het ademhalingsproces. Want onderdrukking heeft van je lichaam een gevangenis gemaakt. Het is mijn waarneming dat gevoelens onmiddellijk veranderen door er uiting aan te geven. Door je open te stellen voor je bezorgdheid, woede, angst of wat dan ook, en deze echt te aanvaarden zal je in staat zijn die gevoelens te boven te komen. Om weer tot leven te komen dienen gevoelens eerst toegelaten te worden tot het bewustzijn en daarna geuit te worden. Dat is de enige manier om ze te verwerken. Ik ben talloze malen getuige geweest van dit ‘wonder’. Het lichaam waarin je gevangen leek te zitten ziet er plotseling anders uit, het is in zijn geheel zachter en toelaatbaar geworden. 

Gelukkig is het wel degelijk mogelijk een gevoel te ontwikkelen dat ontspannen en flexibel is, dat openstaat voor verandering, eerlijkheid, spontaniteit en openheid. En dat de mogelijkheid biedt om je over te geven aan je eigen impulsen en de werkelijkheid van de wereld. Dat wil zeggen; ‘weer tot leven komen’.  Mensen die bevrijdend ademwerk hebben ondergaan zijn minder gemakkelijk te manipuleren door schuld, angst en schaamte omdat ze deze secondaire emoties hebben herleid tot de bron waaruit zij zijn voortgekomen: liefde, boosheid, angst, verdriet en vreugde.  Hun energie stroomt en is  niet meer in een keurslijf te persen zoals ziekelijke relaties, afstompende banen of fanatieke geloofsovertuigingen. We zien vaak dat mensen van bevrijdend ademwerk overgaan op andersoortige, op verandering gerichte activiteiten. Velen van hen beginnen hun leven te veranderen, zodat zij, en iedereen in hun omgeving op kunnen bloeien

https://www.ademwerkopleidingen.nl

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact


Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.