Voorlichting

Bevrijdend ademwerk heeft voorlichting hoog in het vaandel staan. Zoals je wellicht gezien hebt, wordt op deze site uitgebreide voorlichting gegeven. Maar voorlichting is ook een primair onderdeel  van de therapie. Iedere sessie wordt ondersteunt door  een stukje voorbereidende  informatie. Dit omdat Bevrijdend ademwerk nogal afwijkt van  tradionele therapieen. Het is nodig om  je gebruikelijke opvattingen over wat therapie is te herzien, anders ontstaat er verzet. Je gaat je verzetten  op het moment dat je iets ervaart wat voor jou onbegrijpelijk is. En verzet is een van de belangrijkste antitherapeutische factoren. In het kader hiervan krijgt de  client aan het begin van iedere sessie enkele technische instructies en een  theoretische voorbereiding over de meest voorkomende verschijnselen die zich in de sessie kunnen voordoen. Ook is het belangrijk de client nieuwe inzichten te geven in zijn proces en in de bij hemzelf aanwezige helende en transformerende kwaliteiten. Ik hoop dat het voor de lezer duidelijk is dat voorlichting hier niets te maken heeft met verstandelijke analyses of interpretaties. Je moet je realiseren dat dit een min of meer academische bezigheid is, die bij Bevrijdend ademwerk weinig of geen therapeutische waarde heeft. Het is ook niet nodig , omdat na een sessie alles duidelijk en vanzelfsprekend is. Om die reden is er over het algemeen weinig behoefte aan een moeizame worsteling om te begrijpen wat er gebeurd is.

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.