Voorlichting

Het is voor veel mensen nog steeds een drempel om een afspraak te maken met een  alternatief therapeut. Er zijn nog altijd vooroordelen over therapieen buiten het reguliere circuit. Ik tracht een einde te maken aan deze vooroordelen, door uitgebreide voorlichting te geven, zoals je wellicht op deze site hebt kunnen lezen. Maar voorlichting is ook een primair onderdeel van de therapie. Iedere sessie wordt ondersteunt door een stukje voorbereidende informatie. Dit omdat Bevrijdend Ademwerk nogal afwijkt van reguliere therapieen. Het is nodig om je gebruikelijke opvattingen over wat therapie is te herzien, anders ontstaat er weerstand. Er ontstaat weerstand  op het moment dat je iets ervaart wat voor jou onbegrijpelijk is. En weerstand is een van de belangrijkste antitherapeutische factoren. In het kader hiervan krijgt de client aan het begin van iedere sessie enkele technische instructies en een theoretische voorbereiding over de meest voorkomende verschijnselen die zich in de sessie kunnen voordoen. Ook is het belangrijk de client nieuwe inzichten te geven in zijn proces en in de bij hemzelf aanwezige helende en transformerende kwaliteiten. Ik hoop dat het voor de lezer duidelijk is dat voorlichting hier niets te maken heeft met verstandelijke analyses of interpretaties. Je moet je realiseren dat dit een min of meer academische bezigheid is, die bij Bevrijdend Ademwerk weinig of geen therapeutische waarde heeft. Het is ook niet nodig , omdat na een sessie alles duidelijk en vanzelfsprekend is. Om die reden is er over het algemeen weinig behoefte aan een moeizame worsteling om te begrijpen wat er gebeurd is.Als je adem beperkt is, kent je leven vaak ook beperkingen

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: