Vertrouwen is de deur

Zolang iemand van mening is dat innerlijk bevrijding niet mogelijk is, hoef je  zijn verlangen om vrij te zijn  niet serieus te nemen. Want wanneer je de mogelijkheid om vrij te zijn niet serieus neemt, blijf je op veilige afstand. Dat betekent dat je de druk van de mogelijkheid om dat te realiseren niet hoeft te dragen. Als je je echt wilt bevrijden van je angsten en frustraties zul je bereid moeten zijn vraagtekens te zetten  bij alles waarin je gelooft. Door vraagtekens te zetten bij alles wat je als waarheid aangenomen hebt, word je kwetsbaar. Omdat datgene wat vertrouwd, veilig, zeker en bekend, is achtergelaten moet worden, om ruimte te maken voor iets wat niet vertrouwd, onveilig, onzeker en onbekend is. Die kwetsbaarheid die omarmd dient te worden, is voor de meeste mensen vaak teveel. Maar jezelf toestaan kwetsbaar te zijn is de enige manier om een diepgaande verbinding met het totale leven aan te gaan. Maar daar is vertrouwen voor nodig. Want vertrouwen is de deur  waar iedereen door heen moet om die vrijheid te ontdekken. Er is geen andere weg. Wanneer je geen vertrouwen hebt zul je alles op veilige afstand houden door jezelf alsmaar wijs te maken dat vrij zijn niet mogelijk is.

Vertrouwen is de deur

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.