Primaire besluiten

Primaire besluiten zijn oorspronkelijke, maar tegelijkertijd moeilijk toegankelijke manifestaties van onverwerkt materiaal. Ze zijn de bron van de zich steeds herhalende patronen waar je in vastzit. Het zijn vaststaande besluiten die je in de vroegste periode van je leven genomen hebt. Het zijn conclusies die je getrokken hebt als reactie op een aantal indrukwekkende gebeurtenissen die onverwerkt zijn gebleven en die zich als een innerlijke programmering in je onderbewuste hebben vastgezet. Primaire besluiten kunnen je leven in grote mate bepalen zolang ze onbewust blijven. Je kunt ze herkennen als bepaalde gewoontes die je maar blijft herhalen, terwijl je het eigenlijk anders wilt. Het lukt je maar niet om het anders te gaan doen. De oorsprong van dit gedrag is altijd een primair besluit. Het zijn negatieve denkbeelden die je bij de start van je leven over jezelf en de wereld gemaakt hebt. Veel voorkomende primaire besluiten zijn: ‘ík ben niet welkom’, ik heb geen bestaans-recht’, ‘ik verdien geen liefde’, ‘ik kan het niet’, ‘het leven is een strijd’, ‘mensen zijn niet te vertrouwen’, ‘ik ben niet goed genoeg’, ik ben het niet waard’, ‘de wereld is slecht’. Het zijn aannames, verouderde geloofssystemen die we presenteren als de waarheid. Maar ondanks dat het de waarheid niet is, zijn ze bepalend voor je gedrag, je relaties met anderen en je kijk op het leven.ook al is de mond vol edele woorden, dat wil nog niet zeggen dat het hart er van overlooptt

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

Share This: