Open zijn

Open zijn betekent je niet verzetten, geen weerstand bieden, niet in de oppositie gaan. Het tegenovergestelde is gesloten zijn. Gesloten zijn wil zeggen ergens tegen zijn, het niet accepteren, een vuist maken tegen iets of iemand. Hiermee probeer je te voorkomen dat er iets onaangenaams met je gebeurt. Open zijn daarentegen wil zeggen, je kwetsbaar opstellen, jezelf kunnen toestaan onzeker te zijn. Je bent open als je je niet verweert, je niet afzet tegen iets of iemand. De wereld wordt je vijand als je niet open bent. Maar de wereld is niet je vijand. Het ligt aan jouw houding. De wereld word enkel en alleen je tegenstander als je gesloten bent. Je maakt slechts vijanden wanneer je je afsluit. Door je open te stellen ontstaat vriendschap, verbondenheid. Want vriendschap en verbondenheid kan zich alleen manifesteren als je open bent. Wanneer je negatief bent, afwijzend kun je niet open zijn. Een negatieve houding maakt je gesloten. Met een open mind heeft niets of niemand een negatieve invloed op je. Want als je bereid bent open te zijn, kan niets en niemand je beschadigen of kwaad doen. Omdat je alles met een open mind benaderd. En met die openhartigheid veranderd alles. Door open te zijn, je niet meer te verdedigen, maar je vrijelijk te uiten wordt het hele leven je vriendelijk gezind.Wanneer je bewust bent van je adem is er openheid en aanwezigheid en ben je in contact met jezelf en met je omgeving

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: