Bevrijding door acceptatie

Acceptatie wil zeggen zo volledig en volmondig ja zeggen tegen datgene wat op dat moment plaatsvind. Je accepteert alles wat er gebeurt, de steeds veranderende omgeving, je lichaam en je gedachten. Acceptatie betekent ook dat je het gevecht met jezelf staakt, dat je gevoelens of emoties toe laat in plaats van ze te vermijden. Je blijft bij je gevoel, hoe moeilijk het ook is. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat je er blij mee bent, of het er mee eens bent. Bevrijding door acceptatie komt neer op geen energie meer steken in, geen weerstand meer bieden aan, of ontkennen van iedere optredende gebeurtenis. Want alles waar je energie aan geeft groeit. Accepteer het leven zoals het zich voordoet. Een krachtig vasthouden aan een houding van niet-acceptatie maakt je innerlijk meer kapot dan welke gebeurtenis dan ook. Het is beter om je over te geven aan alles wat er gebeurt en met de stroom mee te gaan. Hoe moeilijk het ook is om je huidige omstandigheden te accepteren, je kunt altijd bewust en moeiteloos mee stromen met de vloeiende beweging van je ademhaling. In werkelijkheid is daar niet meer voor nodig dan je aandacht naar je ademhaling te brengen en deze naar binnen en weer naar buiten te laten vloeien, zonder onderbrekingen. Als je adem verbonden en vloeiend is, zul je merken dat je het leven moeiteloos zal aanvaarden, dat je meer ontspannen bent en gemakkelijk mee stroomt met alles wat er gebeurt.Laat me zien hoe je ademt en ik zal zeggen hoe vrij je bent

Willem J Overvliet St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: