Verdringing

Als kind heb je simpelweg de capaciteit nog niet om intense emotionele gebeurtenissen te verwerken, daarom probeer je ze niet te voelen. Dit uit angst om door de overweldigende intensiteit van de ervaring ten onder te gaan. Op zo’n moment is verdringing de enige en noodzakelijke mogelijkheid. Maar het verdringen van een gevoel maakt nog niet dat het weg is. Want alles wat je verdringt blijft voortbestaan. Alles wat je ontkent waar je nee tegen zegt, wat je probeert te vermijden, wat je afwijst, blijft aan je plakken. Sterker nog, het zal gaan groeien en steeds meer een deel van je worden, totdat uiteindelijk je hele organisme er mee besmet is. Maar je betaald daarvoor een hoge prijs. Omdat je het merendeel van jezelf hebt afgewezen, ben je niet meer jezelf. Want zijn wie je bent is pas mogelijk als alle facetten van jezelf er mogen zijn. Verdringing betekent ophouden jezelf te zijn. Hierdoor  ben je vervreemd van jezelf geworden. Je bent een vreemdeling  geworden, in  een vreemd land. Je weet niet meer wie je bent. Dit komt omdat het grootste gedeelte van jezelf verloren is gegaan. Verdringing houdt in, iemand zijn die je nooit wilde worden. Het is dingen doen die je eigenlijk niet wilt doen. Verdringing is een leven leiden die niet de jouwe is. Het is het opgeven van diegene wie je bent. Verdringing is jezelf doden.Als je overal je ogen voor sluit, verlies je het zicht op jezelf

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: