Latere trauma’s

Latere trauma’s zijn nog twee vormen van trauma die bij bevrijdend ademwerk worden onderscheiden. Deze trauma’s vragen elk om een andere benadering.

Trauma (1) Dit is een trauma door beschadiging. Deze vorm van trauma komt voort uit externe gebeurtenissen die een schadelijke uitwerking hebben op de toekomstige ontwikkeling van de persoon. Tot deze categorie behoren angstaanjagende en zeer bedreigende situaties, lichamelijk geweld en seksueel misbruik, destructieve afkeuring en minachting. Deze trauma’s zijn over het algemeen onderbewuste externe elementen die men kan verwerken door ze te bevrijden van hun energetische lading.

Trauma (2) Deze vorm van trauma hoewel minder bekend, is het gevolg van emotionele verwaarlozing en tekortkoming. Hier is sprake van het ontbreken van elementaire behoeften die noodzakelijk zijn voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Het is een sterke primitieve behoefte aan aandacht, geruststelling en lichamelijk contact in de vorm van aanraken, en vasthouden. Wanneer in deze behoeften niet wordt voorzien kan dit ernstige gevolgen hebben voor iemands verdere leven. De juiste manier om dit soort trauma’s te helen is het verstrekken van een herstellende ervaring in de vorm van fysieke ondersteuning tijdens een volledige leeftijdregressie. Anders krijgt men geen toegang tot het niveau van de ontwikkelingsfase waarop het trauma plaatsvond. Afhankelijk van de vooraf overeengekomen afspraken kan deze fysieke steun uiteenlopen van het vasthouden van een hand of het aanraken van het voorhoofd of tot een andere vorm van lichamelijke aanraking. Het toepassen van een geruststellend lichamelijk contact is een zeer effectieve manier om vroege emotionele stress te helen. Het vereist echter wel dat men zich aan strikte ethische regels houdt.Wie slaapt weet niet meer, dat hij bevangen is door slaap

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: