Fysieke reacties bij trauma

Wanneer je in een extreem bedreigende situatie verkeert, kan er hevige angst en stress ontstaan. Met als gevolg dat je lichaam grote hoeveelheden adrealine en stresshormonen gaat produceren. Een energiegolf jaagt door je lichaam, je hartslag gaat omhoog en je spieren worden gespannen. Dit geeft je extra energie en kracht om je tegen het dreigende gevaar te verzetten of je er aan te onttrekken. Beide reacties maken deel uit van een onvrijwillig overlevingsmechanisme. Wanneer deze overlevingsstrategie geen optie meer is, blijft er nog één overlevingsmogelijkheid over. Het is een fenomeen dat vooral bekend is uit de dierenwereld. Een prooidier komt in een toestand van schijndood als tijdens een aanval door een roofdier vluchten of vechten geen mogelijkheid meer biedt. Fysieke reacties komen ook bij mensen voor in acute gevaarsituaties, hoewel niet zo extreem als bij dieren. Bij mensen uit het zich in een bewegingloze toestand die op een verlamming of trance lijkt, waarbij spierverstijving in bepaalde ledematen optreedt. Hierdoor wordt men minder gevoelig voor pijn. Ook andere lichaamsfuncties zoals de ademhaling en het bewustzijn functioneren op een verlaagd niveau. Een trauma kan zich aandienen bij een combinatie van hevige angst en bovenstaande fysieke belemmeringen.Door angst gaan we beseffen wat vrijheid betekent

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: