Trauma

Een trauma kan ontstaan wanneer er in ons leven naast aangename en plezierige ervaringen,  ook nare, ingrijpende of zelfs schokkende ervaringen plaatsvinden.  Het kan ook de oorzaak zijn dat je het contact met jezelf bent kwijtgeraakt. Een trauma hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een schokkende ervaring zoals oorlogsgeweld, een natuurramp of een ernstig verkeersongeluk. Het kan ook voortvloeien uit pestgedrag, emotionele verwaarlozing als kind, een scheiding, verlies van dierbaren of een zeer kwetsende opmerking. Het is in feite  een noodmaatregel, een overlevingsstrategie. Het treed in werking als het organisme er niet in slaagt, tijdens acuut gevaar de natuurlijke energiestroom van vechten of vluchten te volgen. Wanneer de energie niet de kans krijgt zijn natuurlijke stroom te volgen zijn condensatie, verkramping of bevriezing de meest voorkomende biologische reacties. Met bevrijdend ademwerk wordt deze energie geleidelijk aan weer vrijgemaakt.Als je pijn niet recht in de ogen kijkt, ontstaat er lijden

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: