Trauma

We maken in ons leven naast aangename en plezierige ervaringen soms ook nare, ingrijpende of zelfs schokkende ervaringen mee. Vaak wordt dit ook wel een trauma genoemd. Een trauma kan ook de oorzaak zijn dat je het contact met jezelf bent kwijtgeraakt. Een trauma hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een schokkende ervaring zoals oorlogsgeweld, een natuurramp of een ernstig verkeersongeluk. Het kan ook voortvloeien uit pestgedrag, emotionele verwaarlozing als kind, een scheiding, verlies van dierbaren of een zeer kwetsende opmerking. In feite is een trauma een noodmaatregel, een overlevingsstrategie. Het treed in werking als het organisme er niet in slaagt, tijdens acuut gevaar de natuurlijke energiestroom van vechten of vluchten te volgen. Wanneer de energie niet de kans krijgt zijn natuurlijke stroom te volgen zijn condensatie, verkramping of bevriezing de meest voorkomende biologische reacties. Met bevrijdend ademwerk wordt deze energie geleidelijk aan weer vrijgemaakt.

Share This: