Reactiviteit

Je energie kan zich manifesteren in reactieve-en creatieve impulsen. Reactiviteit is een bewegingsimpuls, die aangestuurd wordt, door een onderdrukte emotionele lading. Ze komt voort uit verdrongen innerlijke problematiek uit de pre-persoonlijke fase. Reactiviteit roept voortdurend een onaangenaam innerlijk gevoel op van leegte, een niet vervuld zijn, en daarmee een nooit eindigend verlangen om daar vanaf te komen. Maar het verlangen naar meer inhoud, kan op deze wijze onmogelijk vervuld worden. Vervulling hier van is slechts mogelijk, door het integreren van de oorzaak, en dat is de emotionele lading. Toch trachten we deze innerlijke leegte, op te vullen met allerlei verslavingen zoals voedsel, sex, drank, drugs, medicatie en werk. Maar ook door jarenlang retraites, workshops en gesprekstherapie te volgen. Geen van deze externe benaderingen, zal echter ooit een bevredigend en blijvend resultaat opleveren. Reactiviteit roept voortdurend het verlangen op, om al ons doen en laten te manipuleren, waardoor we denken dat we ons comfortabel en op ons gemak zullen gaan voelen. Dit verlangen wordt geboren, uit ons onvermogen om volledig transparant te zijn, en met volle teugen te genieten van ‘dat alles er mag zijn zoals het is’. Want acceptatie van het huidige moment is het gereedschap waarbij wij de wereld kunnen waarnemen zoals hij is. Reactiviteit daar en tegen, wordt gedreven door interpretaties en overtuigingen die voortkomen uit niet geintegreerde ervaringen uit de pre-persoonlijke fase.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.