Psychisch lijden

Psychisch lijden ontstaat door voortdurend aan te geven, wat we wel willen- en jammer genoeg niet gebeurt en wat we niet willen- en jammer genoeg toch gebeurt. Want alles wat ons overkomt, gebeurt gewoon, of we dat nu willen of niet willen. Want lijden hoort bij het leven, het overkomt iedereen Toch willen we dat niet accepteren. Door ons aan het ene vast te klampen, en het andere wegduwen, gaan we de strijd er mee aan. Of we ontkennen wat ons overkomt, en sluiten onze ogen er voor. In beide gevallen kun je zeggen, dat er lijden ontstaat door lijden. Want wat wij beschouwen als psychisch lijden, is niet het echte lijden. Het echte lijden ontstaat door onze voortdurende poging,  om aan het onvermijdelijke, veranderlijke en vergankelijke te ontsnappen. Wanneer we echter alles volledig aanvaarden zoals het zich aandient, zonder het passief te ondergaan, bevrijd het zichzelf. Omdat alles wat aan verandering onderhevig is,  vanzelf oplost. Leven is verandering, niets is blijvend, geluk noch ongeluk. Wanneer we alles wat ons overkomt, niet voeden, vastgrijpen of wegduwen, bevrijdt het zichzelf. Het is een volledig aanwezig  zijn in elk moment, wat er ook gebeurt zonder iets te ontkennen, of dat nu wanhoop, verdriet, frustratie of woede is.  

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.