Praktijk informatie

Praktijk informatie : Bevrijdend Ademwerk is de praktijk van Willem J Overvliet. Hij is hier vanaf 1976 actief mee bezig.  De praktijk biedt een compleet pakket aan van; voorlichting, individuele sessies, groepswerk, bijscholing, supervisie en een beroepsopleiding. De kleinschalige opzet van de praktijk (er wordt zowel één op één gewerkt als met groepjes van 4-6 mensen) is daardoor zeer flexibel, het maakt het makkelijker in te spelen op individuele behoeften en wensen. De kracht van kleinschaligheid ligt bovendien in het aanbieden van een meer persoonlijke intensieve begeleiding in een vertrouwde sfeer die stimuleert en inspireert in een veilige omgeving. Er is meer persoonlijke aandacht en betrokkenheid tussen client en therapeut, leerling en docent. De methoden van Bevrijdend Ademwerk zijn stuk voor stuk schitterende innerlijke groeivormen die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kunnen geven. Het geeft je de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Bevrijdend Ademwerk is er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In het verleden kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid.De adem is onze beste vriend., als we hem zijn gang laten gaan, past hij zich voortdurend aan aan onze behoeften, hij gaat mee met golven van verdriet, woede en vreugde, die door ons lichaam gaan

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: