Zijn

Zijn en voelen hebben dezelfde kwaliteiten. 1  Ze spelen zich beiden af in het hier-en nu. 2  Je kunt een gevoel net zo min oproepen als dat je zijn kunt oproepen. 3 Er is ook geen doel of een bedoeling, aan zowel een gevoel als aan zijn. Dus kun je zijn gelijk stellen aan voelen. Wat zijn betreft telt niet wát je doet , maar hóe je het doet. Als bij een spel het winnen of prestatie belangrijker is dan het spel op zich, is het niet langer spel, maar presteren. Helaas wordt er in onze tegenwoordige maatschappij steeds meer de nadruk gelegd op prestatie. Dit heeft een nadelig effect op zijn. Ook de spontane en onwillekeurige bewegingen en uitingen die bij bevrijdend ademwerk ontstaan horen tot dit gebied . We ervaren daarbij direct de levenskracht in ons. Die voelen we niet in onze welberaden en willekeurige bewegingen. Spontane reacties kunnen niet teweeg gebracht worden met de wil. Wanneer je spontaan reageert op een bepaald gevoel, zeg je niet: ‘ik deed het’. Maar dan zeg je: ‘er kwam angst in me op’, ‘of er kwam verdriet omhoog.’ Deze twee uitspraken geven weer dat er een kracht is die onafhankelijk van de wil, die gevoelens in iemand teweeg kan brengen. Alle emotionele ervaringen hebben die kwaliteit. We worden er door ‘bewogen’. Het laat ons voelen dat we leven, omdat we ons realiseren dat we zijn.Ik denk, dus ik ben: dat is filosofie. Ik adem, dus ik ben: dat is ervaring

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

Share This: