In contact zijn

In contact zijn betekent wat mij betreft, volledig aanwezig zijn, met aandacht bij jezelf zijn. In contact zijn brengt je dichter bij jezelf. Maar wanneer je in contact bent kunnen ook de minder mooie kanten van jezelf naar voren komen. Dus de kunst is jezelf durven te zijn, met alles er op en er aan. Dit vraagt om een durven toelaten van alles wat er naar boven komt. Niet eerder als dat je die stap genomen hebt, ontstaat er rust, helderheid , stabiliteit en vrijheid. Dat is heel wat anders dan een leven vol met innerlijke onrust, angst en verwarring. Het geeft je weer meesterschap over jezelf. Dus adem vol en intensief in -en uit en voel wat je voelt. Sta stil bij wat je voelt. Zie alles bewust onder ogen, wat er ook komt en gaat. Vlucht nergens voor weg, wijs niets af. Laat alles er gewoon zijn zonder dat er sprake is van actieve toestemming. Normaal gesproken heb je altijd de neiging om jezelf te veranderen, om anders te willen zijn. Maar dat is niet in contact zijn. De natuur is een mooi voorbeeld van louter in contact zijn. Een berk probeert niet op een eik te lijken. De rivier tracht niet de zee te zijn. Een vink droomt er niet van een ekster te zijn. Een dolfijn probeert geen haai te zijn. Met andere woorden de natuur heeft geen enkele behoefte om anders te zijn dan ze is. Maar wij zijn van nature ook verbonden met de natuur. Dus als we geen enkel verlangen meer hebben om anders te zijn, zijn we in contact en ontstaat er rust, ruimte, plezier en vrijheid.Omhels dit moment en de energie van dit moment zal buiten alle oevers tredenn

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

Share This: