Overgave

Overgave is moeilijk,want de hedendaagse mens wil alles beheersen. We willen meester zijn over alles en nog wat, maar we kunnen alleen meester worden over dode objecten, niet van iets wat leeft, wat spontaan reageert. We kunnen niet opzettelijk spontaan zijn. Daarom zijn we bang voor alles waar we geen greep op hebben. We zijn onbekwaam geworden in alles wat niet ‘gedaan’ kan worden. Tot zoiets als vreugde zijn we niet meer in staat, omdat vreugde niet ‘gedaan’ kan worden. Daar moeten we ons aan over kunnen geven. En overgave is niet iets wat je kunt doen. Overgave betekent je gewonnen geven, dingen uit handen geven. Het is geen actie, je kunt het niet naar je hand zetten, sterker nog: je moet jezelf laten gaan. Dat geldt in het bijzonder voor de ademhaling. Want overgave aan de adem is je overgeven aan het leven. Sterker nog; ademen is je leven, het bevat alles wat het leven inhoudt. Het vermogen om je over te geven aan de adem hangt samen met het vermogen je over te geven aan het leven. Ademen kunnen we niet leren, Er zijn geen oefeningen om vrij te leren ademen, omdat het niet gaat om de mechanische juistheid van de adem maar om de gevoelsintensiteit er van. Overgave is toegeven aan je gevoel. Wanneer we de adem de vrijheid gunnen onbelemmerd door ons heen te stromen dan neemt een grotere kracht het over. Het is een oerkracht waar we geen weerstand aan kunnen bieden. Ook al weten we niet wat er gaat gebeuren, ook al weten we niet waar de adem naar toegaat, we zijn bereid om mee te gaan. Want overgave is altijd aan het onbekende. Als alles je bekend is er geen sprake van overgave.We bezitten slechts datgene, waar we afstand van doen

 

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

 

 

Share This: