Leven in de tijd

Leven in de tijd is een beklagenswaardig leven. Want al onze problemen, zijn problemen van tijd. Je hebt het misschien  nooit op deze manier bekeken, maar als je er een moment je gedachten over laat gaan wordt het van zelf duidelijk. Als we ons zorgen maken  heeft dat altijd te maken met het verleden of de toekomst. We hebben spijt van al ons doen en laten uit het verleden en vrezen de consequenties er van in de toekomst. Al onze schuldgevoelens zijn onafscheidelijk verbonden met het verleden en zorgen voor langdurig ongemak in de vorm van neerslachtigheid, spijt en bitterheid. Op zo’n manier zijn ook al onze angsten verbonden met gedachten aan de toekomst en die geven op hun beurt weer aanleiding tot onzekerheid en desastreuse  verwachtingen. Maar maak je niet ongerust, want in het hier en nu bestaan geen echte problemen, omdat daar geen tijd bestaat. Er bestaat niet zoiets als een huidig probleem.  Mocht dat toch zo lijken dan zal dat bij nader onderzoek  meestal te maken hebben met een of ander oud schuldgevoel of een angst voor de toekomst. Want elk schuldgevoel is terug te voeren naar het verleden, en  alle angsten zijn terug te voeren naar de toekomst. Alleen als we leven in het hier en nu is er geen enkel probleem te bekennen.

leven in de tijd

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.