Zelfbeeld

Vaak ben je er van overtuigd dat je jezelf door en door kent. Maar dat blijkt helaas niet het geval. Want met wat jij jezelf noemt bedoel je over het algemeen het beeld wat je van jezelf hebt en dat is heel wat anders. Je zelfbeeld is een interpretatie uit het verleden en is ontstaan door een proces van ontkenning. Vanaf het begin van je leven hebben bepaalde delen van jezelf er niet mogen zijn. Al je problemen zijn in feite delen van jezelf die niet waar mogen zijn. Je zelfbeeld is het resultaat van dit ontkennings-proces. Het is het restant van wat overgebleven is van je echte zelf. Met je zelfbeeld is slechts een deel van jezelf zichtbaar. Je kent jezelf niet als geheel maar slechts voor een deel. Je zelfbeeld is incompleet en hoe kun je jezelf zijn als je niet compleet bent. Als je niet weet wie je bent wordt je leven beheerst door angst en onzekerheid. Je zelfbeeld kan je dus nooit een gevoel van eigenwaarde geven. Alles wat je nu nog dwars zit, zijn delen van jezelf die zich aandienen om weer deel van het geheel te mogen zijn. Dus tracht niet te zijn wat je niet bent en weiger niet te zijn wat je wel bent. Zorg er voor dat je ook de onplezierige, donkere en zwakke kanten van jezelf leert kennen en durf ze waar te laten zijn.We proberen altijd te zijn, wie we naar ons idee 'geacht'worden te zijn

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

 

 

Share This: