Thuiskomen bij jezelf

Thuiskomen bij jezelf’ betekent dat je heel dicht bij jezelf komt. Je komt zo dicht bij, dat alles wat met jou te maken heeft in de schijnwerpers komt te staan. Je kunt dan een gevoel krijgen van : ‘hier hoor ik, hier ligt mijn bron en bestemming, hier ben ik volledig mijzelf’. Wanneer je jezelf onder de loep gaat nemen leidt dit niet alleen naar de gewenste vrijheid, maar ook tot een confrontatie met delen van jezelf die je in eerste instantie wellicht als ongewenst zult ervaren. ( Schaduwkanten) Maar als je de moed hebt om jezelf met open vizier tegemoet te treden en niets uit de weg te gaan, ook al is dit soms pijnlijk, zal het je stukje bij beetje voeren naar wat en wie je in wezen bent. Dat betekent een zorgvuldig onderzoeken van al je ‘doen en laten’ Alleen als je daar bereid toe bent, zal dit je dichter bij je bron en bestemming brengen. Dit zou je jouw ‘thuis’ kunnen noemen. Thuiskomen betekent  accepteren zoals je bent. Met bevrijdend ademwerk leer je jezelf te aanvaarden zoals je bent in alle aspecten van je zijn: je boosheid, je falen, je vreugde, je frustraties, je tederheid, je agressie, je hoop, je wanhoop, je seksuele verlangens, je verdriet, je gelukkige momenten, je blijheid en je pijn. Dit alles in liefde omarmen is wat mij betreft bevrijding. Het is een ‘thuiszijn bij jezelf’.Als je jezelf niet bent, ben je nooit tevreden en heb je altijd het gevoel dat er iets ontbreekt

  Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: