Stop met acteren !

Stop met acteren als je je angstig, depressief of ongelukkig voelt. Het is te begrijpen dat je daar zo gauw mogelijk vanaf wilt komen. Er is een grote verscheidenheid aan zelfhulp-boeken op de markt die voorzien in die behoefte. Deze boeken vertellen je haarfijn hoe je dat moet doen. Ze verschaffen je een instant recept hoe je van je problemen af kunt komen en hoe je gelukkig en succesvol kunt worden. Op oppervlakkig niveau kunnen deze boeken misschien nuttig zijn. Maar het effect wat die boeken op je welzijn hebben is te verwaarlozen. Sterker nog, je problemen lijken eerder groter te worden in plaats vanaf te nemen. Dit komt omdat ze het werkelijke probleem waardoor je je ongelukkig voelt niet aanraken. Dat probleem is dat je niet jezelf durft te zijn, omdat je bang bent dat dit niet voldoende en niet acceptabel genoeg is. Die angst dwingt je dat wat je echt voelt te verbergen, en de onechtheid die je jezelf hebt opgelegd te accepteren. Je bent gaan leven met het idee dat je leven een spel is en dat wanneer je succes wilt hebben moet leren hoe dit spel te spelen. Vanuit die onechte houding ben je bereid de rol die je speelt aan te passen. Maar je durft die rol niet op te geven en volledig jezelf te zijn.Velen omsluieren hun gezicht en vertroebelen hun water omdat niemand erdóór en tot de bodem kan zien

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

 

Share This: