Onecht zijn kost moeite

Wanneer je verward bent, ontstaat er direct een zekere mate van spanning en onrust. Omdat je daar niet vrolijk van wordt zoek je naar een oplossing om je anders te voelen. Er ontstaat de behoefte om zo gauw mogelijk van dat gevoel af te komen. Maar als je wat meer verdiept in je verlangen om van dat gevoel af te komen zul je merken dat die verwardheid juist ontstaat uit het verlangen om van je verwardheid af te komen. Met andere woorden de actie die je onderneemt om van die verwardheid af te komen vormt nu juist de verwardheid waar je je tegen verzet. Je verzet je echter niet alleen tegen je verwardheid. Je verzet je tegen alle aspecten van jezelf. Daarom doe je je anders voor als dat je bent, wil je jezelf voortdurend bewijzen, zoek je voortdurend naar vervulling, probeer je de werkelijkheid te voorkomen door vooruit te denken en vooruit te lopen op bepaalde zaken, enzovoort. Zoals je ziet kan het ontkennen van wie je eigenlijk bent nogal omslachtig en ingewikkeld zijn. Terwijl zijn wie je eigenlijk bent geen enkele moeite kost, het is volkomen ongecompliceerd. Maar je schijnt een blinde vlek te hebben voor wat een energie het kost om onecht te zijn. Waarschijnlijk vertel ik je niets nieuws, maar toch tracht je jezelf steeds weer opnieuw te ontlopen. Omdat je niet durft je te laten leiden door wat authentiek en echt is.Als je je eigen ontkenning herkent, dan herken je jezelf

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: