Drie fases van bewustzijn

Bevrijdend Ademwerk maakt de weg vrij naar een duurzame vrede in je zelf. De meeste mensen kennen nauwelijks een gevoel van innerlijke vrede. Toch verlangen we allemaal naar vrede in onszelf. Want het is  een kwaliteit die we kennen, omdat we het reeds van nature bezitten. Maar vaak zitten we echter vol met allerlei  negatieve, traumatische en stressvolle  jeugdervaringen. En we kunnen geen thee in een kopje schenken dat al vol is. Wanneer we  gevuld zijn met traumatische ervaringen kunnen we niets anders meer binnen laten. Zodra we deze ervaringen hier en nu onder ogen durven zien ontstaat er weer  ruimte voor vredegevoelens. Want  innerlijke vrede kunnen we niet in de toekomst vinden, we treffen het alleen aan in het huidige moment. In dit vredesproces worden drie fases van bewustzijn onderscheiden,  de pré-persoonlijke fase, de persoonlijke fase en de transpersoonlijke fase.  Deze drie fases kunnen behulpzaam zijn bij het vinden van de weg naar innerlijke vrede. Vanuit de pre-persoonlijke fase kan het verleden geintegreerd worden door het  bewust te voelen, te uiten, los te laten en te accepteren. In de persoonlijke fase  kan inzicht verkregen worden in je schaduwkanten. Integratie van beide fases kunnen leiden  tot een psychologische bevrijding. Daarna kan in de transpersoonlijke fase  de  aanwezigheid in het huidige moment fysiek worden ervaren. Hieronder staan deze drie fases uitgebreid beschreven.

Innerlijke vrede

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.