Individuele sessies

Individuele sessies hebben een  toegevoegde waarde ten aanzien van groepssessies. Ze worden helemaal op jou toegespitst.  Je krijgt een volledige persoonlijke ondersteuning, alle tijd en aandacht is voor jou. Tijdens een individueel traject gaan we op zoek naar de bron van jouw specifieke belemmeringen en de zich steeds herhalende patronen, die je tegenhouden om voluit te leven. Dit heeft vaak te maken met onverwerkte gebeurtenissen uit je persoonlijke levensgeschiedenis. Met Bevrijdend Ademwerk kunnen deze onverwerkte gebeurtenissen weer toegankelijk worden en alsnog verwerkt. Dit is een proces, een geleidelijke verandering, daarom is een serie sessies noodzakelijk. Heling vindt plaats wanneer je je persoonlijke levensgeschiedenis hebt verwerkt en geintegreerd. Doordat je de onnodige ballast uit het verleden niet langer meer op je schouders meedraagt. Tijdens de voornamelijk ervaringsgerichte vorm van begeleiding leer je in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je adem vrij te maken , je levens-energie ongehinderd te laten stromen, je gevoelsstroom niet meer te blokkeren en je lichaam te ontspannen. Maar ook je geest tot rust en helderheid te laten komen en van daaruit weer je oorspronkelijkheid te voelen.

Na een eerder intake-en kennismakingsgesprek wordt gezamenlijk bepaald welke ademhalingsmethode op dat moment het beste bij jou past. Afgezien daar van bestaat iedere individuele sessie uit een voorgesprek (ongeveer 15 minuten) waarin je kunt delen over wat er op dit moment in je leven gebeurt. Daarna het werkgedeelte, bestaande uit ontspanning, verbonden ademen en ontspanning. (in deze volgorde) Dit alles gericht op verwerken en integreren van een onverwerkt verleden. Uiteraard altijd naar gelang hoe diep je hierbij zelf wilt gaan. En als laatste het delen over wat voor jou de essentie was van de sessie. Bij elkaar een tijdsduur van ongeveer 2 uur. De ervaring leert dat één sessie per 3 weken de meeste vruchten afwerpt. De frequentie van de sessies wordt echter bepaald in onderling overleg.Er is meer wijsheid in de vrije adem dan in de diepste filosofie

Willem J Overvliet St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: