Contra indicaties

Bevrijdend Ademwerk is in principe geschikt voor iedereen die zich daar toe aangetrokken voelt. Maar vanwege de intensiteit van deze therapie is het voor sommige mensen echter niet geschikt. Ik geef hieronder enkele contra indicaties
• Hartziektes
• Angina Pectoris
• Zwangerschap
• Recente hersenbloedingen
• Epilepsie
• Glaucoom
• Ernstige astmatische aandoeningen
• Psychose door te grote draaglast
• Psychose t.g.v. alcohol of drugs
• Psychose t.g.v organische afwijkingen en ziektes
• Borderline
• Schizofrenie
• Meervoudig persoonlijkheidstoornis

Veel ernstige psychische storingen zijn direct terug te voeren op het disfunctioneren van de hersenen of andere organische ziekten. Een grondig medisch en psychiatrisch onderzoek is om die reden zeer gewenst. Wordt er bij dit onderzoek geen medische oorzaken vastgesteld, dan kun je in overleg met mij toch nog overwegen met Bevrijdend Ademwerk te beginnen.We lijken allemaal op vissen, die worden voortgestuwd door dorst. We zijn vergeten dat we zwemmen in wat we zoeken. We trappelen en slaan wild om ons heen, terwijl we alleen maar hoeven te zwemmen

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: