Indicaties

Mensen beginnen interesse in therapie te krijgen op het moment dat ze hun leven onbevredigend gaan vinden. Ze vinden geen voldoening meer in naar buiten gerichte activiteiten of bezittingen. Maar zijn opzoek naar de essentiele dingen van het leven die zelf vreugde uitstralen. Bevrijdend Ademwerk kan dan zinvol zijn, maar ook als je bijvoorbeeld:

· meer ruimte wilt geven aan vrijheid, levenslust en plezier   in je leven

· de kwaliteit van je leven wilt verbeteren

· een nieuwe start wilt maken in je leven

· veel gedacht, gepraat en gelezen hebt over jezelf en niet verder  komt

· lichamelijke klachten hebt en niet goed begrijpt waarom

· lichamelijke en/of geestelijke spanningen ervaart

· vastgelopen bent in werk, huwelijk, relaties, enzovoort

Bevrijdend Ademwerk is bedoeld voor die mensen die er genoeg van hebben een onecht leven te leiden, die geen zin meer hebben verstoppertje te spelen achter hun onhandigheden, zwakheden, donkere kanten en angsten. Veel therapieen houden zich voornamelijk bezig met datgene wat onder de angst verborgen zit. Voor sommigen kan dat misschien tijdelijk bevrijdend zijn, maar wat mij betreft sla je dan een fundamentele stap over.Iedere emotie is opzoek naar voedsel, zo is angst dol op gevaar

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: