Houding

Bevrijdend ademwerk besteed ook veel aandacht aan iemands fysieke en mentale houding tijdens een ademsessie. In ons dagelijkse doen en laten klampen we ons vaak vast aan aangename gevoelens en proberen we onaangename gevoelens angstvallig te vermijden. Er is een voortdurende interactie tussen onze fysieke en mentale houding.Bij het vastklampen heeft ons lichaam de neiging zich enigszins naar voren te buigen, het is een houding die er voor zorgt dat we direct in die gevoelens verstrikt raken en er aan vastzitten. Bij verdringing neigt ons lichaam een beetje achterover te hellen, dit maakt dat we voor die gevoelens weglopen en niet willen voelen. Een open houding kennen we over het algemeen niet. Ons lichaam neemt een middenpositie aan, rechtop met gesloten ogen. Het woord open zegt het al, open staan voor alles wat zich aandient, zonder gericht te zijn op het behouden van het ene gevoel of weg te willen van het andere gevoel. Een open houding betekent dat we vrijkomen van onze karakterstructuur, zijn vooroordelen, zijn strategisch gedrag en zijn reflexmatige manier van denken. We kunnen al die verdedigingsstrategieen loslaten, waardoor we weer transparant en open in het hier en nu aanwezig kunnen zijn.Iets verdringen is niets anders dan, weigeren zich iets te realiseren

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: