Hoezo bevrijdend ademwerk?

Hoezo bevrijdend ademwerk? Iedereen wil meer uit het leven halen. Maar vaak voelen we ons tegengehouden door iets dat niet aanwijsbaar is. Dit kan zeer frustrerend en ontmoedigend zijn. Iedereen wil rust, vrede en ontspannen en gelukkig leven. Toch is het alsof een onzichtbare weerstand ons af lijkt te houden van het leven dat we graag wensen. Soms vragen we ons af waarom ons leven vaak gepaard gaat met onbestemde angsten zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor is. Vaak hebben we geprobeerd met denken, praten of lezen er over van deze angsten af te komen. Soms kunnen ze hierdoor wat verminderen maar zelden lossen ze daarmee op. Want de onderliggende oorzaak van deze problemen zijn veelal onverwerkte psychologische obstakels uit het verleden, die de openheid om tot dit inzicht te komen verhinderen. Zij veroorzaken blokkades in het energiesysteem van ons lichaam.  En het is onmogelijk om energetische blokkades met onze ‘denkende geest’ op te lossen. Bevrijdend Ademwerk is het juiste gereedschap om de gevangen zittende energie weer te bevrijden. Zij is er op gericht het energetisch patroon van die obstakels af te maken. Na deze energetische voltooiing keren we weer terug in het huidige moment en zullen de symptomen geleidelijk aan afnemen.Stilte: niets zeggen. alleen maar ademen, en meestromen met het leven

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: