Het zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het sympathische deel en het parasympathische deel. Het sympathische deel zorgt voor actie, dat je inspanning kan leveren en is ook werkzaam bij stress. Het para sympathische deel zorgt voor rust, ontspanning en regeneratie. Het sympathisch zenuwstelsel reageert op gevaar en brengt het lichaam in staat van paraatheid. Het is een overlevingsmechanismen dat kan overgaan in “vechten of vluchten’. Het stelt je in staat te overleven in levensbedreigende situaties. Een voorbeeld: je steekt de straat over en merkt plots dat er een tijger achter je aankomt. In deze stresssituatie wordt er adrealine en noradrealine afgescheiden, twee stress hormonen die je in staat stellen te vechten of te vluchten. Je hart gaat sneller slaan, je gaat sneller ademen en je spieren spannen aan zodat je hard weg kan lopen. Wanneer de tijger uitzicht is en je je weer veilig voelt treed het parasympathische deel in werking wat zorgt voor ontspanning en regeneratie. Bij veel mensen die een stressvolle pre-persoonlijke fase hebben doorgemaakt  is de stress chronisch geworden. Hun lichaam verkeert in een constante staat van paraatheid. De voortdurende stroom van het stresshormoon adrealine heeft hierbij een aanslag gepleegd op het sympathische deel waardoor het hele zenuwstelsel overbelast en uit balans is geraakt. Hierdoor is het parasympathische deel als het ware uitgeschakeld waardoor de aanmaak van oxytocine stagneert. Maar dit kan ook gebeuren als je continu over je eigen grenzen gaat, waardoor de ruimte voor rust en herstel ontbreekt.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.