Het ‘psychologische ik’

Het ‘psychologische ík’ is de vereenzelviging met je denkgeest, het is dat deel van je denkgeest dat  verdeeldheid zaait. Het is een mentale kracht die zich tegen je heeft gekeerd. Want het ‘ik’  is altijd in conflict, het vecht voortdurend om zijn voortbestaan. Het wil steeds nummer één zijn. Het is slim, het is een gladprater en probeert op slinkse wijze te manipuleren. Het ziet voortdurend toe dat je je belangen niet uit het oog verliest , ook al gaat dat ten koste van andere mensen. Het leert je om egoistisch hebzuchtig, oordelend en bekrompen te denken.  Het ‘ik’ is een onjuiste denkpoging om jezelf te zien zoals je wenst te zijn in plaats  van zoals jij bent, en daarom afgesloten van de werkelijkheid. Hierdoor is het per definitie angstig en onzeker over wie en wat het is. Wanneer  je je met het ‘ik’  vereenzelvigt, voel je je altijd over alles en nog wat schuldig. Telkens wanneer je op het ‘ik’  reageert, zul je schuld ervaren en straf vrezen. Maar het is niet meer dan een opeenstapeling van herinneringen uit het verleden, het is nooit hier, nooit in dit moment, het ziet alles vanuit het verleden. Wanneer je alles ziet vanuit het verleden dan wordt het ‘ik’  geboren. Dan vind je jezelf mooi of lelijk, oud of jong, rijk of arm, dom of knap. Het ‘ik’  is de vereenzelviging met je denkgeest. Daarom is het  er niet  als je stil bent, want dan functioneert je denkgeest niet. Wanneer je ontspannen, stil en rustig bent is er geen ík gevoel’. Maar als je verward bent, kwaad,  agressief en gewelddadig neemt het een vaste vorm aan.Dus als je stil en aanwezig bent in het huidige  moment is er niemand, dan wordt innerlijke vrede voelbaar.

Het 'ik'

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.