Het ‘ík’ loslaten

Onze denkgeest is op één centraal georganiseerde overtuiging gebouwd, op een ‘ik’.  We hebben die overtuiging op de wereld losgelaten en de wereld reageerde alsof dit ‘ík’ echt was .’Dit ‘ik’ vormt nu de grootste belemmering in het proces van loslaten. Maar waarom is dat ‘ik’ er eigenlijk als het uiteindelijk alleen maar in de weg staat?  Het ‘ík’ staat niet alleen in de weg, want voor de fysieke overleving van onze persoonlijkheid is een goed ontwikkelt ego van groot belang. Het geeft je  houvast, grond onder je voeten. Je hebt in ieder geval het gevoel dat je bestaat. En dat is nodig om een sterk en volwassen ‘ík’ te ontwikkelen, dat is opgewassen tegen de eisen van de buitenwereld. Het ‘ik’ loslaten is daarom zo moeilijk. We kunnen het moeilijk loslaten omdat we er grote waarde aanhechten. En dat is ook logisch. We zullen daar niet graag afstand van doen, omdat dat zijn eigen ondergang zou betekenen. Maar willen we dieper doordringen in de kern van ons wezen, dan zullen we echter alles waar we zo zeer aan hechten  durven los te laten. Kijk of je kunt ontdekken wat jou gevangen houdt en bevrijd je er dan van door het los te laten. Overigens zul je merken dat het besef van de aanwezigheid van een bepaalde hechtenis de eerste stap is naar bevrijding

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This: