Het ‘ik’ en het ‘zelf’

Het ‘psychologische ik’ is een personage met een eigen geschiedenis, met eigen meningen, voorkeuren, verlangens, enzovoort, die zich onderscheidt van anderen. Ook kent het ‘ik’ zijn eigen belevingswereld, teleurstellingen, onmacht en pijnlijke ervaringen uit het verleden. Het is een ‘ik’ die zijn eigen belangen nastreeft en zichzelf voortdurend veilig tracht te stellen. Bovendien voelt een ‘ík’ altijd een bepaalde onzekerheid om te leven zoals hij/zij dat wilt, alsof er dingen zijn die hij/zij tegenhouden waar men geen grip op heeft. Het ‘zelf’ bevind zich op een dieper niveau en is niet te begrenzen. Hoe dichter je bij het ‘zelf’ komt, hoe dichter je bij iets oorspronkelijks komt. Het is onbereikbaar voor je denkgeest, maar soms kun je het wel ervaren. Het is een beleving van iets dat groter is dan je ‘ik’, iets dat je hele bestaan omvat. Hoe kun je vanuit het ‘zelf’ gaan leven? Je krijgt geen toegang tot het ‘zelf’ door het onderdrukken van het ‘ik’ of door hoge eisen aan jezelf te stellen. Het betekent ook niet dat het ’ik’ weg moet. Het moet alleen doorlaatbaar worden, het moet zijn bestemming in iets groters vinden. Het gaat er uiteindelijk om  dat het gevoel van innerlijke vrede  steeds meer in je werkzaam kan worden en in het ‘ik’ kan doorklinken. Dat is ook de betekenis van een persoon worden. Je bent pas een persoon als het ‘ik’ op het ‘zelf’ is afgestemd en van daaruit in vrijheid kan handelen. Dan kan innerlijke vrede steeds meer in je dagelijkse leven doordringen

Het 'ik' en het 'zelf'

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.