Het huidige moment kennen

Het enige wat je mist in je leven, is het kennen van het huidige moment. Je wordt gewoonlijk volledig in beslag genomen door je denkgeest, en gelooft dat dit de werkelijkheid is. Vervolgens gaat je fantasie er mee aan de haal, en produceert verhalen, herinneringen en toekomstdromen. Daarna nemen angst en hoop je leven over, en wordt het huidige moment aan het oog onttrokken. Dit proces is al vroeg in je leven ontstaan, en heeft vorm gekregen als gewoontepatronen en overlevingsstrategieen, die je je eigen hebt gemaakt om je te handhaven in de wereld. Deze strategieen hebben zich vastgezet in je lichaam als spanningen en energieblokkades. In je emoties en gevoelens als verkrampingen. In je organen door je onnatuurlijke manier van kijken, luisteren en aanraken. En in je denken als overtuigingen en oordelen. Zo raakte de volmaakte aanwezigheid van het huidige moment op de achtergrond, en kwam je uiteindelijk in de ban van je ‘in de tijd levende denkgeest’. Maar het ergste  is, dat je het vertrouwen in het continu aanwezige huidige moment volkomen bent kwijtgeraakt. Hoogstens verschijnt er af en toe nog een herinnering, aan een helder moment uit je kindertijd. Maar omdat je je niet kunt voorstellen, dat die heldere kwaliteit van het huidige moment nog steeds aanwezig is, verplaats je het als een ideaalbeeld in de toekomst. Hierdoor plaats je het in de ‘tijd’, en wordt het een doel wat je zou kunnen bereiken. En juist omdat het een doel is waar je naar streeft, is het onbereikbaar geworden

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.