Het denken waarnemen

De grootste hindernis om het huidige moment te ervaren is de identificatie met het denken. Niet kunnen stoppen met denken kan ontzettend frustrerend zijn. Maar omdat we weten dat iedereen daarmee te maken heeft, beschouwen we het als normaal. Overigens bestaat de denkgeest niet alleen uit het denken. Ook emoties en alle onbewuste mentale reacties behoren toe aan de wereld van de denkgeest. Op het moment dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen lichaam, denken en voelen ontstaat een emotie. Hoe meer je je identificeert met gedachten, voor – en afkeuren, oordelen en interpretaties, hoe groter de emotionele lading gewoonlijk is. Alleen als je aanwezig bent in het huidige moment kun je je boven het denken verheffen. Maar het denken probeert voortdurend aan het huidige moment te ontsnappen. Vrijheid begint als je gaat beseffen dat jij niet de denker bent. Wanneer je dat weet, kun je het denken waarnemen. En als je naar een gedachte kijkt, ben je niet alleen bewust van die gedachte, maar ook  van jezelf als getuige van die gedachte. Dan begin je te beseffen, dat zich boven het denken een hoger intelligentie gebied uitstrekt, dat nietig afsteekt bij de intelligentie van het denken  Daarbij besef je ook dat dat alles wat echt belangrijk is, zoals liefde, vreugde, creativiteit, schoonheid en innerlijke vrede, voortkomt uit iets wat het denken te boven gaat.

Het denken waarnemen
Als we denken verdwijnt het ademen, als we ademen verdwijnt het denken

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.