Groepswerk

Een groep bestaat bij mij uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. Het nadeel bij het werken met een  groep  is dat er natuurlijk minder persoonlijk aandacht  is. Maar omdat men in tweetallen werkt is er onderling meer betrokkenheid en ondersteuning. Een zowel voor als nadeel is dat de energie van de één de ander kan beinvloeden.

Er staat op dit moment geen groepswerk gepland

Share This: