Geen persoonlijkheid

Niemand is met een persoonlijkheid cq een ‘ik’ geboren. Die is pas tot ‘leven’ gekomen tijdens je opvoeding. Van jongs af aan  is je al  vertelt dat je een unieke persoonlijkheid bent. Zoals je eruit uitziet en hoe je je gedraagt. Met als gevolg dat je  nu denkt dat jij dat bent. Maar dat is een grote vergissing want hoewel je in een uiterlijke gedaante verschijnt, wil dat nog niet zeggen dat jij dat bent. Let maar op, want als je nu op zoek gaat naar degene die nu dit leest zal je niemand vinden. Louter om dat er geen ‘ik’  bestaat die leest. De persoonlijkheid is puur een gedachte, een verzinsel. Dus je streeft naar verandering, verbetering, bevrijding of wat dan ook, zonder dat er iemand is die dat kan verwezenlijken. Maar alles waar je naar streeft in de toekomst is al aanwezig  in de directheid van het ervaren in het huidige moment. Je kunt het nergens anders vinden. Om dat in het huidige moment te vinden, zal je los moeten komen van de  identificatie met die ‘ik’, dat is geen eenvoudige opdracht. Bij bevrijdend ademwerk valt dus niets te vermijden of te bereiken. Behalve het circulaire ademen is er geen enkele manier van doen. Omdat er geen enkele impuls is  die aan het in-en uitademen voorafgaat. Je hoeft je niet te richten op het hebben van een ervaring, want er is nergens een ‘ik’ die iets ervaart. Wanneer je nog gefascineerd raakt door mooie ervaringen tijdens een ademsessie en dit ziet als een hoogtepunt ben je nog steeds geidentificeerd met een in de ‘tijd’ levende persoonlijkheid. Ook als je je gelukkig voelt tijdens of na het ademen is daar niets mis mee. Maar het zal je niet verder helpen, omdat je nog steeds niet bij de kern bent gekomen

Geen persoonlijkheid

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.