Emotionele pijn bevrijden

Telkens als je geconfronteerd wordt met een pijnlijke emotie ben je gewend deze te vermijden, door de andere kant op te kijken. Het is de manier die je in de loop van je leven hebt aangeleerd om met emotionele pijn om te gaan. Een andere manier ken je niet. Maar het zorgt er echter voor dat deze pijn steeds weer opnieuw tot leven komt. Je kunt dit zien als dat je probeert met zout water je dorst te lessen. De pijn zal telkens weer de kop op steken, totdat je jezelf toestaat de moed te verzamelen om echt te ervaren wat je voelt en er niet meer van weg te lopen. Misschien voel je grote weerstand om dit te doen. Maar het is de enige manier om je van emotionele pijn te bevrijden. Dus de eerst volgende keer dat je een sterke emotionele pijn begint te voelen, laat het te voorschijn komen. Probeer de pijn niet te verklaren of er afstand van te nemen. Ervaar hoe het voelt wanneer je de emotie niet probeert weg te duwen, of in de redelijke sfeer te trekken. Maar voel slechts de intensiteit van de ruwe vorm van de emotie. Sta jezelf toe helemaal in de emotie op te gaan en je er in te ontspannen. Wanneer je je niet meer verzet en jezelf de mogelijkheid biedt om alles te voelen wat je op dat moment bezighoud, heb je de sleutel gevonden om je te bevrijden van emotionele pijn.

Een mengsel dat niet wordt geschud zal weldra stagneren.

Heraclitus

Share This: