Emotionele ontwikkeling

Er is moed voor nodig om met je eigen emotionele ontwikkeling te beginnen. De noodzaak er van wordt maar zelden door anderen begrepen. Laat staan dat je naaste omgeving je daar in zal stimuleren. Ook is het proces niet altijd gemakkelijk. Bovendien voel je je zeker in het begin, niet altijd beter door. Het is ook niet verstandig je vooruitgang vast te stellen, naar mate je je beter voelt. Want bij bevrijdend ademwerk gaat het niet om je beter te voelen, maar om beter te leren voelen. Wanneer je alsmaar bezig bent om je beter te voelen is dat een poging te vermijden, hoe je je eigenlijk voelt. Want alleen als je angstig, boos of verdrietig bent, heb je de behoefte om je beter te voelen. Hiermee geef je jezelf als het ware toestemming, de naar boven komende verdrongen emoties opnieuw toe te dekken Maar bevrijdend ademwerk heeft niet de intentie  om emoties toe te dekken, maar om ze juist te ontdekken. Door je gevoelens toe te dekken zul je je misschien een tijdje wat beter voelen. Maar het zal je niet helpen beter te leren voelen, zodat je je gevoelens gaat ontdekken. Bevrijdend ademwerk kan je helpen toegang te krijgen tot verdrongen emoties die je liever niet wilt of kunt zien. Door je doelbewust er niet meer tegen te verzetten kunnen deze emoties weer onder bereik komen . En dat is belangrijk omdat zij de grondoorzaak zijn van al je frustraties, depressies, verwarringen, conflicten en problemen.Als je je niet goed voelt, en je verlangt je goed te voelen, dan maakt die wens deel uit van je niet goed voelen

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: