Emotionele geboorte

Bij de mens vallen de fysieke geboorte en de emotionele geboorte niet tegelijkertijd samen. De fysieke geboorte is een dramatisch, zichtbaar en duidelijk afgebakend gebeuren. Maar de emotionele geboorte laat nog op zich wachten. Aangezien de emoties en gevoelens die tijdens de geboorte opgeroepen worden verdrongen zijn, is onze emotionele ontwikkeling niet van de grond gekomen. Alles was zo angstig en pijnlijk dat we ons wel tegen de pijn moesten beschermen. Daarom zijn de meeste geboorte-ervaringen in de vorm van herinneringen slechts opgeslagen als een emotioneel gebeuren, in plaats van een bewuste ervaring. Het is dus wat mij betreft onmogelijk door middel van een ervaringsgerichte therapie, een verdrongen geboorte-ervaring te herbeleven, in de letterlijke zin van het woord. Het is volgens mij meer de eerste ervaring van iets wat op het moment van de gebeurtenis niet volledig verwerkt kon worden. Je zou het eerder kunnen omschrijven als een onverwerkt stukje in de psyche en niet een herhaling van een eerder opgedane ervaring. De hele ervaring zette zich wel vast op lichamelijk niveau, maar werd emotioneel niet verwerkt. Met bevrijdend ademwerk kan deze onverwerkte gebeurtenis weer toegankelijk worden. In feite is het dan de eerste keer dat deze gebeurtenis volledig doorleefd, verwerkt en geintegreerd kan worden. Daarnaast krijgt de enorm krachtige energiestroom die tijdens de geboorte opgebouwd is om de opkomende emoties te verdringen, voor het eerst de gelegenheid zich te ontladen.Er bestaat geen remedie tegen geboorte en dood, behalve genieten van de tijd ertussen

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: