Emoties

Wij zijn energetische wezens. De bewegende, vibrerende en pulserende energie die door ons heen stroomt noemen we levensenergie. Zij bepaalt hoe vitaal we zijn en wat ons ‘beweegt’. Datgene wat ons ‘beweegt’ omschrijven we als emoties, emotionele energie dus. Hoewel emotionele energie neutraal is, onderscheiden we deze in een goede of slechte beweging. We voelen ons goed, als we een emotionele beweging kunnen accepteren zoals hij is. Wat wij slechte gevoelens noemen, dienen zich aan wanneer we een emotionele beweging niet kunnen accepteren zoals hij is. Op dat moment ontstaat een groot verzet om de emotionele beweging volledig te voelen. Doordat verzet zijn we niet in staat deze beweging te verwerken en te voltooien. Dit zorgt er voor dat de beweging raakt opgesloten en de emotionele energie blokkeert. Als we geblokkeerd zijn ontwikkelen we een ‘spastische’ en verkrampte gevoelswereld. We hebben dus geen goede of slechte emoties omdat er aangename of onaangename dingen gebeuren in ons leven. Of we ons wel of niet goed voelen heeft niet zo zeer te maken met wat er gebeurt in ons leven. Het heeft veel meer te maken met de wijze waarop we reageren op de emotionele energie die hierdoor worden opgeroepen.Iedere ervaring, ieder concept en iedere gedachte is slechts energie in beweging

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: