De vijf houdingen

Iemands lichaamshouding is functioneel identiek aan zijn psychische houding. Vandaar dat je iemands karakterstructuur kan afleiden aan datgene wat het lichaam uitdrukt. Iedere karakterstructuur neemt een specifiek houdingspatroon aan. De vijf houdingen zijn: samenhouden, vasthouden, ophouden, inhouden en terughouden.  Al deze houdingen zijn vormen van controle. Door onze houding voorkomen we dat de energie op een natuurlijke wijze doorstroomt. We beheersen het. Dit tegenhouden van de stroom ontwikkelt zich langzamerhand, zonder dat we het merken en wordt tenslotte onbewust. Onze karakterstructuur wordt dan onze tweede natuur. Hoewel deze houding onbewust is doen we het. We laten onszelf niet meer zijn. We laten de energiestroom niet onbeperkt in ons lichaam tot uitdrukking komen, we laten onze emoties en gevoelens niet langer meer zien. We doen dat omdat we bang zijn ons te laten gaan, bang zijn om te zijn, bang zijn om te leven. Bevrijdend ademwerk is er op gericht iemands zijn te bevorderen of te vergroten. Dat wil zeggen het loslaten van deze houdingspatronen, waardoor de energie weer onbelemmerd kan stromen. Met bevrijdend ademwerk leer je jezelf te ontdoen van het doen dat de stroom blokkeert. Het is dus niet zozeer een kwestie van leren hoe te zijn als wel een kwestie van leren hoe niet te doen.Vasthouden hoef je niet te leren, en loslaten kun je niet leren

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: