De Neurotische karakterstructuur

Neurose is een psycho-analytische term voor psychische stoornissen met als voornaamste symptomen angst of afweermechanismen tegen angst. Het is een chronische staat van onzekerheid die herhaaldelijk leidt tot angst. Het wordt echter beschouwd als de normale bewustzijnstoestand van elk gezond mens. In principe functioneert iedereen dus vanuit de vijf neurotische karakterstructuren. Maar het is wel het kernprobleem van de mens, want een neurotische karakterstructuur is voortdurend in conflict met zichzelf. Het ene deel van het individu probeert het andere te overwinnen. Dit veroorzaakt een innerlijk conflict. De geest probeert het lichaam te beheersen en gevoelens te controleren en de wil probeert angsten en zorgen te overwinnen. Hoewel het neurotische karakter verschillende verschijningsvormen kent, hebben ze één ding gemeen. Zij hebben allen te maken met de strijd van het individu tussen wat hij is en wat hij denkt te moeten zijn. Maar trachten iemand anders te zijn zorgt er voor dat ons hele leven één grote strijd wordt. Het neurotische karakter vecht voortdurend tegen zichzelf. Het voert oorlog tegen zichzelf. Uiteraard moet het daarin falen. Want in die oorlog is het zowel de aanvaller als de verdediger. Daarom is het een strijd die niet gewonnen kan worden, we zullen nooit diegene worden die we proberen te zijn. Alleen als we de strijd om anders te willen zijn opgeven en onszelf nemen zoals we zijn, bevrijden we ons van onze neurotische karakterstructuur.Als je jezelf niet begrijpt, heb je nooit naar je ademhaling geluistert

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: