De vijf karakterstructuren

De vijf karakterstructuren spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingsfasen tijdens de eerste zeven jaren van ons leven. Zij borduren in feite verder op de oer patronen en worden vaak gekenmerkt door dezelfde patronen. Worden oer patronen voornamelijk psychisch uitgelegd, bij de karakterstructuren gaat men er vanuit dat psychische conflicten in het lichaam tot uitdrukking komen. Met andere woorden in lichamelijke verkrampingen kan men psychische conflicten waarnemen. Bij Bevrijdend Ademwerk worden vijf karakterstructuren onderscheiden. Geen mens heeft overigens één karakterstructuur. Iedereen herkent wel iets van alle structuren in zich. Dit komt omdat de verschillende karakterstructuren. voortkomen uit de verschillende levensfasen die ieder mens doormaakt. Welke karakter structuur het meest dominant is wordt bepaald door de gebeurtenissen die het meeste impact hebben in een bepaalde levensfase.

Bijna iedereen verdringt in deze fase zijn gevoelens en behoeften en gaat een verdedigende en afwerende houding aannemen ten aanzien van het leven. Dit draagt ertoe bij dat het leven slechts mondjesmaat geleefd wordt. In plaats van levendigheid en vitaliteit ervaart men geremdheid, verkramping en gebondenheid. Maar iedere dominante karakterstructuur heeft echter ook haar eigen mogelijkheden om een creatieve tegenpool te ontwikkelen. Het laat je zien dat achter elke geremdheid spontaniteit zit, achter elke verkramping dynamiek, achter elke gebondenheid vrijheid, en achter elke verdediging openheid. Voor uitvoerige informatie over de karakterstructuren.  Slechts diegene wie zich van de duisternis bewust is waarin hij ronddoolt, zoekt het licht

 Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

Share This: