{ De Pre-persoonlijke fase }

De pre-persoonlijke fase vindt plaats in onze vroegste jeugd. In die periode hebben we in meer of mindere mate naast plezierige ervaringen ook allerlei negatieve, traumatische en stressvolle ervaringen meegemaakt. Deze ervaringen kunnen soms zo heftig zijn dat we ze onmogelijk onder ogen kunnen zien. Om te overleven  moeten we ze verdringen. Dit proces is dus eigenlijk een natuurlijke vorm van anesthesie die ons  beschermt tegen al te grote psychische pijn. Maar alles wat we verdringen wordt onbewust. En die onbewustheid wordt  niet alleen opgeslagen in ons zenuwstelsel, maar zit ook in onze benen, in ons bloed, in onze hartslag en tenslotte ook in onze denkgeest.  Hoewel die onbewustheid het grootste deel van onze denkgeest gebruikt, is het op bepaalde punten zwaar gehandicapt.  Want het kan niet coordineren, integreren, afwegen en overwegen. Het is  conservatief, behoudend,  het houdt vast aan bestaande toestanden. Het kan onmogelijk creatief en vernieuwend zijn. Het vertoont steeds weer hetzelfde stereotiepe gedrag. Wanneer we bewust proberen dingen van onszelf te veranderen, dan heeft het daar grote moeite mee. Het trekt gewoon de handrem aan, waardoor ons voornemen gedoemd is om te mislukken. Die onbewustheid is bovendien reactief. Ook al maken we onszelf graag wijs dat we een vrije wil hebben waarmee we ons leven een bepaalde richting kunnen geven. In feite bepaalt die onbewustheid welke kant we opgaan, en hoe we op onze omgeving reageren. Met bevrijdend ademwerk kunnen we toegang krijgen tot het zenuwstelsel, en in het licht van het huidige moment bevrijden van alle stress uit de pre-persoonlijke fase.

Bevrijdend Ademwerk. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Contact

Share This:

Gepubliceerd door

Willem Overvliet

Ik help je om je adem te bevrijden van alles wat je is opgelegd,maar ook van wat je jezelf hebt opgelegd. Zodat je weer vrij en onbevangen kunt leven.