Het zelfregulerend vermogen

Een zelfregulerend vermogen is inherent aan de structuur en de functie van het levende organisme. Het lichaam heeft de kracht om een snee in de vinger of een gebroken been spontaan te genezen. Binnen bepaalde grenzen zal de aangeboren intelligente wijsheid van het lichaam er altijd voor zorgen dat verwondingen en beschadigingen herstellen. Dit zou in gelijke mate van kracht moeten zijn als het gaat om emotionele trauma’s en beschadigingen die ontstaan zijn in de beginperiode van ons leven. Waarom herstelt een emotionele beschadiging zich niet spontaan zoals iedere ziekte of ongemak? Het antwoord luid als volgt: omdat wij het herstelproces zelf tegenwerken. Door ons voortdurend emotioneel te verdedigen en te verzetten houden we de beschadiging in stand. We blijven maar aan het korstje van onze wond peuteren. Dit ondermijnd de zelfregulerende krachten van het organisme. Als gevolg van dit verdringingsproces is het niet meer in staat de overmaat aan emotionele druk te reguleren. Hierdoor ontstaat een persoon met een ‘spastische’ en ‘verkrampte’ gevoelswereld, waarover hij geen macht heeft. Deze lichamelijke en emotionele verkramping bepaalt in grote mate zijn karakterstructuur.Binnen je eigen energie huishouding, is niets belangrijker dan je ademhaling

  Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

 

Share This: