De adem 3.0

De ademhaling geeft inhoud aan je leven. Het is de ultieme uitdrukking van wat er in je leeft. Ze speelt ook een grote rol, in het contact met de wereld om je heen. Ademen is geven en nemen, het is een uitwisseling tussen binnen en buiten.  Je ademt in wat er buiten je aanwezig is, en ademt uit wat er in je  aanwezig is. Het slaat daarmee een brug, tussen je interne en je externe leefklimaat. Het bijzondere van de ademhaling is, dat zij enerzijds  volledig automatisch plaatsvindt, terwijl je anderzijds heel bewust kan ademen, en dat proces naar willekeur kunt beinvloeden. Dit in tegenstelling tot de meeste lichaamsprocessen, waar je wil nauwelijks invloed op heeft. Als je je eigen adem leert kennen, zul je ook ontdekken hoe nauw zij verbonden is met je gemoedstoestand, en hoe je gemoedstoestand direct verbonden is met je ademhaling. Je ademhaling is de spiegel van je hele leven. Wanneer je zijn boodschap leert verstaan, is de ademhaling een intieme wegwijzer naar ‘leven in het huidige moment’.  De adem onthult steeds  een stukje meer van het geheim waar je altijd al naar op zoek bent geweest. Het brengt je steeds dichter bij  datgene wat je uiteindelijk bent: ‘aanwezigheid in het huidige moment’.

Binnen je eigen energie huishouding, is niets belangrijker dan je ademhaling

  Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: