De adem 5.0

Ademen is een mooi voorbeeld van integratie. Want ademen is belangrijker dan wat er ook om ons heen gebeurt, ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Als we niet meer ademen, zijn we morsdood. Tussen de eerste inademing, en de laatste uitademing speelt ons leven zich af. Vandaar dat inademen in verband wordt gebracht met leven en uitademen met dood. Met elke uitademing sterf je, en met elke inademing wordt je herboren. Bij elke uitademing stroomt je oude leven naar buiten, en bij iedere inademing stroomt een nieuw leven bij je naar binnen. Bij elke uitademing sterf je aan het verleden, en bij elke inademing wordt je opnieuw geboren. Wanneer je elk moment moet sterven, dan is er geen verleden meer, maar ook geen toekomst. Er is alleen het huidige moment, en in dat ene moment sterf je en word je herboren. Dus wat mij betreft reincarneer je niet in een volgend leven, maar bij iedere ademhaling. Bij iedere ademhaling bloei je op. Dan word je opnieuw een kind zonder de last van het verleden en de angst voor de toekomst. Want angst ontstaat alleen, door het aan het verleden f toekomst gerelateerde denken. Het huidige moment is vrij van   angstdenken.

Onze psychische gesteldheid wordt kenbaar in de wijze waarop we ademen

Willem J Overvliet. St.Bonifaciusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Tel.070-3200035

Share This: